Utbildning

Vi på LiU Innovation samverkar inom utbildning vid LiU i moment som syftar till att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap.

Det gör vi bland annat genom att hålla inspirationsföreläsningar om hur en förverkligar sin idé. Är du lärare vid Linköping universitet och intresserad av att införa praktiska moment med innovation eller entreprenörskap i din undervisning, kontakta oss gärna.

Vi erbjuder

  • Inspirationsföreläsningar
  • Workshops
  • Pitchträning
  • Idétävlingen Idea Challenge

Exempel på teman

  • Idégenering
  • Vad är innovation i praktiken
  • Att ta tanke till handling

Entreprenöriellt lärande

”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ta ansvar och omsätta idé till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.” – Skolverket

Entreprenöriellt lärande handlar om så mycket mer än att utbilda studenter till att bli framtidens entreprenörer. Det handlar om att under utbildningen rusta studenterna med en handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför deras introduktion till arbetslivet.

En viktig aspekt är också förberedelsen till att bedriva intraprenörskap i en organisation eller ett företag. Och givetvis handlar det även om att ge dem möjligheter och konkreta verktyg för att kunna jobba vidare med sina tidiga idéer till en färdig produkt eller tjänst.

Helt enkelt att öppna dörrar och ge fler möjligheten och därmed även bättre rustade att möta våra samhälleliga utmaningar och bidra till att hitta lösningar på dem.

Till toppen