Forskning

Vi på LiU Innovation samverkar med forskningsstrukturer vid LiU för att forskningsresultat ska komma till nytta.

Det innebär att vi kompletterar forskningsprojekt med verktyg och processer som leder till bättre beredskap för att fånga upp kommersiella möjligheter där forskningsresultaten kommer samhället till nytta. Ju tidigare stödet implementeras i ett forskningsprojekt, desto bättre blir ofta utfallet.
LiU Innovation kan vara en partner i forskningsprojekt, exempelvis genom Horizon 2020 för att hantera impact och skriva ansökningar.

Vi erbjuder följande tjänster med fokus på impact

  • Rådgivning
  • Workshops
  • Stöd i ansökningsförfarande
  • Stöd för projektplansbeskrivning
Till toppen