Uppdrag LiU

Entreprenörskap på LiU

Vårt uppdrag är att verka för ett innovativt LiU där kunskap kommer till nytta. Ambitionen är att inspirera till och skapa en entreprenöriell kultur över hela universitetet. Det uppnår vi genom att under utbildning stötta kursansvariga i innovation och entreprenörskapsfrågor, liknande stöttning erbjuder vi även våra forskningsmiljöer vid LiU.

Utbildning
Forskning
Till toppen