Om oss

Kunskap till nytta.

LiU Innovation är universitets innovationskontor som stöttar studenter, forskare och anställda i sina idéresor. LiU Innovation ägs av Linköpings universitet via LiU Holding AB.

LiU Innovation samverkar även inom utbildning vid LiU i moment som syftar till att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap. Bland annat genom att hålla inspirationsföreläsningar.

Hos LiU Innovation finns tio innovationsrådgivare. Under 2018 verifierade 67 idéer och 20 bolag startades, varav tolv antogs till inkubatorn LEAD.

LiU Innovation är en enhet inom LiU Holding AB. Inom LiU Holdings uppdrag ingår att driva och utveckla universitetets innovationskontor LiU Innovation, bedriva investeringsverksamhet via LiU Invest och genom dotterbolaget LEAD erbjuda inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping.

Dessutom finns dotterbolagen Spetsa och studentkonsultföretaget Unitalent.

Till toppen