Kunskap till nytta.

LiU Innovation är universitets innovationskontor som stöttar studenter, forskare och anställda i sina idéresor. LiU Innovation ägs av Linköpings universitet via LiU Holding AB.

LiU Innovation samverkar även inom utbildning vid LiU i moment som syftar till att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap. Bland annat genom att hålla inspirationsföreläsningar.

Hos LiU Innovation finns elva innovationsrådgivare. Under 2015 verifierade 75 idéer och 24 bolag startades, varav fyra antogs till inkubatorn LEAD.

LiU Innovation är en enhet inom LiU Holding AB. LiU Holding har ett brett uppdrag. Allt ifrån idé- och investeringsstöd för studenter, forskare och anställda till aktiv samverkan med det omgivande samhället.

LiU Holding har två uppdrag – Innovation samt Samverkan. Inom uppdraget Innovation ingår att driva och utveckla universitetets innovationskontor LiU Innovation, bedriva investeringsverksamhet via LiU Invest och genom dotterbolaget LEAD erbjuda inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping.

Inom uppdraget Samverkan ingår verksamheten LiU Relation, samt de två dotterbolagen, Spetsa och under slutet av 2015 nystartade studentkonsultföretaget Unitalent.