LiU Impact Factory 2017/2018

Bennich Form

Disa Bennich är en designer som arbetar med att kombinera klassiska tekniker med moderna material. I Impact Factory har hon drivit sitt projekt Mimicry som är en​ ​lokalt​ ​tillverkad​ ​ylle-​ ​och​ ​reflexkollektion​ ​som​ ​på​ ​ett​ ​stilsäkert​ ​sätt​ ​ökar​ ​trafiksäkerheten.

EfMS​ ​-​ ​Engineering​ ​for​ ​Mayan​ ​students

Ett​ ​team​ ​som​ ​bygger​ ​skolor​ ​för​ ​Maya-befolkningen​ ​i​ ​Guatemala​ ​och​ ​använder​ ​plastskräp som​ ​stomme​ ​i​ ​bygget.​ ​På​ ​så​ ​sätt​ ​tillför​ ​de​ ​en​ ​stabil​ ​byggnad​ ​till​ ​samhället​ ​och​ ​undervisar samtidigt​ ​lokalbefolkningen​ ​om​ ​hanteringen​ ​av​ ​skräp.

Local Wave​

En förening som arbetar med att skapa community runt hållbara livsstilsval. Medlemmarna i Local Wave gör allt ifrån att samordna urbana odlingar till att bygga växthus till företag som vill utöka sin miljöprofil.

Location East

En​ ​festival som jobbar tydligt med hållbarhetsfrågor för att bredda musikscenen i Östergötland. Deras bokningar grundar sig i kvalitét, regional förankring och en önskan om att skapa en musikbransch som är öppen för alla.

East Event LiU Impact Factory

Lookformy ​

En​ ​plattform​ ​som​ ​ska​ ​göra​ ​det​ ​enklare​ ​att​ ​hitta​ ​sina​ ​borttappade​ ​saker​ ​och på så sätt förlänga deras livslängd.

OPIBUS ​

Ett bolag​ ​som​ ​konverterar​ ​dieseldrivna​ ​safarifordon​ ​till​ ​tysta​ ​och​ ​hållbara​ ​el-fordon.

Society​ ​GO

En​ ​applösning​ ​som​ ​ska​ ​koppla​ ​samman​ ​människor​ ​som​ ​är​ ​villiga​ ​att​ ​hjälpa​ ​eller​ ​behöver hjälp​ ​och​ ​på​ ​så​ ​sätt​​ ​skapa​ ​mer​ ​sammankopplade​ ​samhällen.

Transform Tourism

En​ ​förening​ ​som​ arbetar med att sprida information om​ ​all​ ​inclusive-turismens​ ​negativa​ ​inverkan​ ​på​ ​lokalsamhället,​ ​och​ lyfta ​mer​ ​hållbara sätt att resa på.

Vesetro

Ett​ ​initiativ​ ​som​ ​ökar​ ​livskvalitén​ ​hos​ ​personer​ ​på​ ​äldreboenden​ ​genom​ ​att​ ​med​ ​Virtual Reality’s​ ​hjälp​ ​transportera​ ​dem​ ​till​ ​platser​ ​de​ ​inte​ ​kan​ ​ta​ ​sig​ ​till​ ​på​ ​egen​ ​hand.

Visedu

Ett bolag som arbetar med digitala läromedel för grundskolan. Deras app Mathetopia är ett komplement till lärarledd matematikundervisning och​ ​gör​ ​genom sina​ ​praktiska​ ​exempel​ ​matten​ ​verklighetsförankrad​ ​och​ ​rolig!

Läs mer om LiU Impact Factory