Hållbar innovation

Din idé kan förändra världen

De stora samhällsutmaningar vi står inför behöver nya hållbara och innovativa lösningar. Vi vet att studenter och forskare vid Linköpings universitet har mycket att bidra med – och vi vill hjälpa dig att gå från idé till samhällsnytta. Efterfrågan på hållbara lösningar är stor och det skapar nya affärsmöjligheter. Världen behöver dina idéer. Med stöd från LiU Innovation kan du snabbare börja göra skillnad på riktigt.

Ansök till LiU Changemakers senast 16/1 2020.

LiU Changemakers

Tillsammans med Civil Right Defenders driver vi programmet LiU Changemakers, ett samarbete som möjliggör för studenter vid LiU att få kontakt med människorättsförsvarare. Under det fyra månader långa programmet arbetar du med idéer som kan göra deras arbetssituation säkrare och mer effektiv.

Till LiU Changemakers ska du som vill arbeta med idéer som förbättrar villkoren för människorättsförsvarare söka. Du behöver inte ha en egen idé eller tidigare erfarenhet av entreprenörskap. Tillsammans med andra drivna studenter arbetar du för att lösa konkreta behov. Efter att programmet avslutats har du möjlighet att fortsätta jobba med idéerna på egen hand.

LiU Changemakers

LiU Impact Factory

Vårt program för att accelerera samhällsförbättrande satsningar heter LiU Impact Factory. Det är ett åtta månader långt program där ni kliver in med en idé som ni helhjärtat vill satsa på.

Till LiU Impact Factory ska du som ingår i ett team som har en samhällsförbättrande idé söka. Idén ska ha en tydlig koppling till något av de Globala målen i Agenda 2030. Under programmets gång ställer vi höga krav på er, och i utbyte kommer ni att få tal del av ett stöd som gör er redo att ta er idé vidare och skapa nytta på riktigt.

LiU Impact Factory

Globala målen

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Med hjälp av Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer om Globala målen
Till toppen