Erbjudandet

Din idéresa
börjar hos oss

Vi på LiU Innovation ger dig råd och praktisk hjälp för att förverkliga din idé. Vi består av ett team innovationsrådgivare med erfarenhet av att bygga upp och driva verksamheter.
Till vår hjälp har vi ett antal etablerade verktyg (och metoder) som vi använder oss av.
Nedan ser du vad som ingår i idéresan och hur du kan få stöttning av oss.

Vässa din idé

Världen är full av idéer. För att nå framgång gäller det att se till att din idé skapar värde. Genom att bearbeta idén och tydliggöra den tar du dina första steg på resan mot att lyckas.

Definiera idén

För att en idé ska bli användbar måste den först bli tydlig. Med NABC modellen utmanar du dina tankar kring idén och det värde du tror att den skapar för dina tänkta kunder.
Modellen ger dig en klarare bild av vad det är för problem som borde lösas och hjälper dig att stärka idén.

Lyft gärna fram Need snarare än Approach. När ni förbereder er NABC gör det i prioriteringsordningen NCBA. Presentera däremot idén i följde NABC.

Bygg rätt team

Teamet bakom en idé är i de allra flesta fall viktigare än själva idén. Alla idéer, bra som dåliga, kräver vidareutveckling och förfining. Rätt team kan förbättra, förkasta och komma på nya idéer baserat på den gamla (det som brukar kallas att ”pivotera” på managementspråk).

Det finns ingen idé som är så bra att den säljer sig själv och en idé som sådan är sällan värd något. Alla idéer kräver en person eller ett team som vidareutvecklar idén till en affär och det är när det finns en affär som värdet uppstår.

LiU Innovation hjälper dig som idéägare att identifiera vilka kompetenser som behövs för att bygga ditt team, med vårt breda nätverk hjälper vi dig att hitta dessa. Vi genomför även olika matchmaking-aktiviteter, till exempel Venture Arena och Sommarmatchen.

En kärnfull pitch

Att enkelt och kortfattat beskriva sin idé kan upplevas svårt men är en viktig del i att förverkliga den. Vi arbetar med pitchträning, en metod som hjälper dig att dels presentera på ett tydligt och koncist sätt och samtidigt utveckla själva idén.

Metoden går ut på att du får presentera idén flera gånger för en panel som ger affärsutvecklande feedback från flera olika perspektiv, tex kundens perspektiv, investerarens perspektiv och så vidare. Mellan presentationerna ges tid att förfina både själva presentationen och vidareutveckla affärsidén.

Feedbacken ges i en positiv anda av våra innovationsrådgivare i kombination med externa experter inom olika områden.

Kontakta LiU Innovation

Testa din idé

Att gå från från tanke till värdeskapande lösning handlar om att skaffa mer kunskap och utveckla idén vidare. Värdet av en idé uppstår när den möter marknaden och kommer i användning.

Därför är strukturerat arbete att definiera och utveckla värdeerbjudandet genom dialog med potentiella kunder, affärspartners och experter en viktig del.

Testa marknaden med Hjälp från LiU Innovation

Summera ditt värde

Value Creation Forum är en strukturerad workshop för att få input på en idé som utvecklar och förädlar det värde den ger en definierad målgrupp. Utgångspunkten är NABC-modellen, se beskrivning ovan

I workshopen gör idéägaren en kort presentation (pitch) på cirka tio minuter utifrån NABC-modellen. Idéägaren får sedan feedback utifrån definierade perspektiv, tex möjliga förbättringar, guldkorn att lyfta, kund, investerare.

Under feedbacken får presentatörerna enbart lyssna och anteckna. Sedan finns möjlighet att göra en ytterligare presentation utifrån feedbacken eller ta med den in i fortsatt arbete.

Erbjud det kunden vill ha

För att utveckla rätt produkt eller tjänst är det viktigt att veta vad kunderna vill ha. Det enda sättet att ta reda på detta är genom att prata med dem. Det gör du genom olika typer av marknadsanalyser.

Vi på LiU Innovation kan hjälpa dig att identifiera rätt aktiviteter för att testa din idé mot marknaden. Som hjälp finns verifieringsmedel, ett finansiellt stöd speciellt riktat för att testa idéer mot kund. Du ansöker om VFT-medel hos oss.

Boka ditt första möte

Första kundmötet kan upplevas pirrigt, men att komma ut till kund tidigt är viktigt för att veta hur du ska utveckla din produkt eller tjänst.

Om du har en bra idé kan du få hjälp av oss på LiU Innovation att både boka dina första kundmöten och genomföra dem. Tillsammans gör vi en lista på potentiella kunder, vi hjälper dig att ringa runt och boka möten och i de första mötena följer vi med som din ”sidekick”.

LiU Impact Factory
Kontakta LiU Innovation

Skydda din idé

På vägen från idé till produkt eller tjänst finns det många frågor att ta ställning till. En av de viktigaste är vilket skydd just din idé behöver. Det finns många olika typer av skydd och vi på LiU innovation hjälper dig identifiera ditt behov och att hitta rätt form.

Nedan följer en sammanfattning av skyddsformerna och vad vi på LiU Innovation kan hjälpa dig med.

LiU Innovation hjälper dig att skydda din idé

Patent

Patent är en ensamrätt på en teknisk lösning och gäller i många år. Det utgör ofta grunden i ett företag eller en licensaffär. Vår erfarenhet säger att du behöver lägga ner mycket energi på sin patentansökan för att det ska bli användbart.

Vi hjälper dig gärna från start med att definiera vad du vill uppnå med ditt patent, vad du har uppfunnit och hur du vill kommersialisera det.

Först genomför vi en nyhetsgranskning för att ta reda på om din uppfinning är känd sedan tidigare, detta för att ta reda på om patentansökan kan beviljas.

Varumärke

Ett varumärke är ett igenkänningstecken, ett namn, ord eller logotyp som används för att identifiera en produkt, tjänst eller företag.

Ett beviljat varumärkesskydd innebär att du har ensamrätt på användandet. Vi kan hjälpa dig att skapa ett varumärke som kan få det skydd som din affär behöver.
I det långa loppet kan varumärket bli mycket värdefullt, kanske till och med din värdefullaste tillgång.

Design

Vill du skydda designen eller utformningen av en produkt så att ingen annan kan använda den ska du söka ett designskydd. Skyddet kan sedan utgöra en grund i ett företag eller vara föremål för en licensaffär.

Vi hjälper dig att söka ett designskydd som passar för just dig och den affär du tänker göra med din design. Observera att designskydd är ett skydd för form och utseende och alltså inte syftar till att skydda teknik eller funktion.

Upphovsrätt

Upphovsrätt ger dig ensamrätten till verk du skapar i form av till exempel böcker, skrifter, musik, bilder och datorprogram.
Upphovsrätten kan skydda mycket stora värden och licensavgifter betalas av de som nyttjar verket.

Vi erbjuder dig som skapat ett upphovsrättsligt verk råd och hjälp kring vad som gäller. Vi kan även hjälpa till om du behöver använda någon annans upphovsrättsskyddade verk.

Sekretess

För att nå bästa resultat för dina affärer behöver ibland delar av din kunskap vara hemlig. Det kan gälla både tekniska lösningar och innehåll i affärer.

Vi hjälper dig med hur du ska hantera sekretess och tillhandahåller underlag till avtal som du bör använda vid de tillfällen då du måste dela med dig av sekretessbelagd kunskap.

Kontakta LiU Innovation

Gör affär av din idé

Du har en väldefinierad idé, ett starkt team och vet vad kunden vill ha. Nu gäller det att göra affär av din idé.
Vi på LiU innovation stöttar dig hela vägen fram till att du har skickat din första faktura.

Teckna viktiga avtal

I ett team är det viktigt att tidigt börjar diskutera vision, mål och ägarfördelning och tecknar ner det i ett partneravtal som sedan kan utgöra grunden för ett aktieägaravtal samt ägardirektiv.

För att göra er första affär behöver ni ett kundavtal. Det kan antingen vara ett traditionellt avtal eller bestå av offert, order och orderbekräftelse. Kundavtalet reglerar vad som ska levereras, till vilket pris och under vilka villkor.

LiU Innovation hjälper dig med det affärsmässiga i avtalen och har tillgång till juridisk expertis för rådgivning.

Finansiera verksamheten

Att hitta en hållbar finansieringsform är viktigt för att bygga ett framgångsrikt företag. Den absolut bästa finansieringsformen är kundintäkter och LiU Innovation erbjuder rådgivning och praktisk hjälp att generera dessa.

Du har även möjlighet att via LiU Innovation söka bidrag för att verifiera din idé. Ett annat alternativ är att söka offentligt riskkapital via LiU Innovations angränsande verksamhet LiU Invest.

Bilda organisation

Det finns olika organisationsformer. Vi rekommenderar aktiebolag för kommersiella idéer. Att starta ett aktiebolag är enkelt och relativt billigt. Kostnaden kan hållas så låg som några tusenlappar. Det innebär också att organisationens ekonom frikopplas från grundarens/grundarnas ekonomi.

För icke-kommersiella idéer finns även olika föreningsformer att välja mellan. En förening kan ge dig tillgång till andra typer av samarbeten och finansiering för er idé. Samtidigt behöver ni vara minst tre personer som delar den idén i grunden, den skrivs in i föreningens stadgar och är med som föreningens syfte som alla medlemmar ska dela. Vi hjälps åt att formulera dessa stadgar så föreningen har en tydlig riktning och ni tillsammans kan engagera flera.

Att organisera sig i olika företagsformer har sina för- och nackdelar. Vi ser ingen skillnad på att engagera sig ideellt eller ekonomiskt, vår arbete är att hjälpa dig att navigera dessa och stötta dig att skapa en hållbar och relevant organisation.

Sälj din idé

Licensiering innebär att du ger ett eller flera företag rätt att använda din idé. Betalningen för denna rätt sker oftast med en klumpsumma och/eller en löpande royalty. Hur detta ska göras regleras i ett licensavtal som spelar en mycket central roll och ska upprättas med stor noggrannhet.
Licensavtal kan utformas på många sätt. Vi kan hjälpa dig med underlag till avtal, stöd vid eventuell förhandling samt om det behövs hitta licenstagare.

En av dem stora fördelarna med att licenslera ut sin innovation är att företag med upparbetade säljkanaler ofta tar en produkt snabbare ut på marknaden än vad du själv skulle göra. Men å andra sidan – det kan ju vara roligare att starta ett eget företag.

Kontakta LiU Innovation
Till toppen