Bisyssla vid LiU

Följande dokument innehåller riktlinjer för bisysslor och är en sammanställning över de rättsliga förutsättningar som gäller rätten till bisyssla för lärare och övriga arbetstagare vid LiU. Riktlinjerna ska tydliggöra och stödja LiU:s syn på bisyssla i relation till de verksamheter som finns vid LiU.

Läs här
Till toppen