Externa uppdrag

Samarbeten för att skapa mervärde

För att utvecklas i vårt arbete med innovationsstöd vid Linköpings universitet åtar vi oss ibland externa uppdrag i projektform.

Samarbeten för att skapa mervärde

Right Agenda Accelerator

Civil Right Defenders skapar tillsammans med LiU Innovation Right Agenda Accelerator

I samarbete med Civil Rights Defenders skapar LiU Innovation Sveriges första acceleratorprogram med fokus på mänskliga rättigheter, Right Agenda Accelerator. Tillsammans vill vi bekämpa den trend av avtagande respekt för demokrati och mänskliga rättigheter som råder runt om i världen.

Right Agenda Accelerator är en utveckling av LiU Innovations förinkubatorsprogram LiU Impact Factory. Acceleratorn möjliggör för studenter vid LiU att skapa lösningar på behov och problem som människorättsförsvarare möter i sitt arbete. Det kan handla om att öka effektiviteten i människorättsförsvararnas insatser till att skapa en tryggare utgångspunkt i deras arbete.

Under våren 2019 kommer studenter vid LiU ha möjlighet att ansöka till Right Agenda Accelerator. Civil Rights Defenders, som arbetar nära människorättsförsvararna, identifierar behov som behöver lösas och som studenterna sedan tar sig an för att skapa hållbara och innovativa lösningar på respektive problem.

Status: Pågående

Med finansiering från Vinnova.

Kontakta Karin Ackerholm på karin.ackerholm[at]liu.se eller 013- 286789 för mer information.

SWElife

Swelife är ett nationellt innovationsprogram som staten finansierar via Vinnova. Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet över organisationsgränser och mellan regioner för att uppnå långvariga effekter som gynnar life science-Sverige och folkhälsan.

Swelifes mål är att:

  1. Underlätta omställningen till en patientcentrerad hälso- och sjukvård
  2. Öka förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft för life science-sektorn i Sverige bland annat genom att erbjuda skräddarsydd affärsutveckling till alla som söker våra utlysningar
  3. Life science-Sveriges kompetenser och resurser ska användas nationellt genom samverkan bland annat att skapa och stärka nationella nätverk av innovationsaktörer.

Swelife accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta

Swelife Injection

Detta projekt koordineras av LiU och Åsa Wallin är projektledare.

Status: Pågående

Med finansiering från Vinnova, Energimyndigeten och Formas.

Swelife Hands-on

Status: Avslutat

Med finansiering från Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakta Ali Moshfegh på ali.moshfegh[at]liu.se eller 013-288915 för mer information.

Smart specialisering

En region som Östergötland utvecklas positivt om en fokuserar på områden där det finns förutsättningar att bli konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. EU har myntat begreppet Smart Specialisering, där regionen definierar styrkeområden, som sedan utvecklas i samarbete mellan näringsliv och forskning. År 2014 beslutade Östergötland att prioritera följande områden inom Smart Specialisering:

  1. Effektiv logistik – exempelvis gods, person – och materialhantering, processer för tjänsteleverans
  2. Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar- exempelvis biobaserad cirkulär ekonomi, avfall, energi
  3. Smarta, robusta och säkra uppkopplade produkter och system – exempelvis säker internet – integrerad kommunicerande elektronik, sensorer, tryckt elektronik
  4. Simulering och visualisering – exempelvis att åskådliggöra komplexa data, interaktion med virtuella modeller, interaktiv media, spel
  5. Avancerade material- exempelvis ytbeläggningar för metaller och plaster, nano strukturerade material som grafen och bio-kompatibla material

LiU Innovation är aktivt inom alla dessa områden, och befrämjar samarbete mellan Linköpings universitet och regionens industri.

Kontakta Gio Fornell på gio.fornell[at]liu.se eller 013-288995 för mer information.

3i

Innovation + Industri + Investering = En samarbetsplattform för tillväxt och regional utjämning. Ett samarbetsprojekt lett av STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan Universiteten i Uppsala, Näringsliv och Samhälle), med partners i hela Östra Mellansverige .

Målet är att signifikant öka antal samt flöde av tidiga kommersialiseringsprojekt/ SME:s inom Östra Mellansverige samt ingå värdeskapande partnerskap med större industrier, investerare och företagsinkubation än vad som sker idag.

3i projektet hjälper kommersialiseringsprojekt/SME:s med att erhålla fördelaktiga samarbeten med stora företag och offentlig sektor.

Status: Avslutat

Med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakta Ali Moshfegh på ali.moshfegh[at]liu.se eller 013-288915 för mer information.

Access

Projektet Access genomförs av Linköpings universitet tillsammans med Uppsala- och Örebro universitet för att stärka samverkan mellan universiteten och SME:s. Finansiering har erhållits från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett tre årigt projekt till och med 2018.

Projektet syftar till att stärka innovationskraften hos SME:s såväl som inom lärosätet genom ökad samverkan mellan forskning/utbildning och SME:s. Minst 350 SME:s ska stödjas att finna rätt kontakter med forskare och studenter, och över 150 ska ha ingått konkreta samarbeten.

En gemensam samverkansprocess att arbeta efter har tagits fram för att stärka relationen mellan forskning/utbildning och SME:s. Ett kompetensområde där utveckling anses kunna öka är social innovation där processer för innovationsutveckling ges särskilt fokus.

Access

Status: Avslutat

Med finansiering från Tillväxtverket.

Kontakta Karin Ackerholm på karin.ackerholm[at]liu.se eller 013- 286789 för mer information.

Till toppen