XperDi fann framtida styrelse på Venture Arena

XperDi fann framtida styrelse på Venture Arena

XperDi sökte under våren 2015 kompetenser som hade erfarenhet av affärsutveckling och internationalisering. De fick tipset att pitcha på Venture Arena vilket gav ett bra resultat. Matchningen ledde till att XperDi idag har två rådgivare engagerade i bolaget.

Mehdi Tarkian är VD på XperDi och sökte under våren 2015 kompetenser som hade erfarenhet av affärsutveckling och internationalisering. Det var hans affärscoach Stefan Asplund på LEAD som tipsade honom om att göra en pitch på Venture Arena, vilket gav ett bra resultat.  XperDi fick kontakt med ett tiotal personer och efter ungefär en månad hade det utkristalliserats två personer som kunde engagera sig i bolaget.

XperDi arbetar med att göra CAD enklare och snabbare för de som arbetar med design och utveckling. ”Man kan förenklat säga att vi har skapat ett virtuellt LEGO i CAD, där man kan modifiera produkter och göra tester i 3D. Vår lösning gör hela processen enklare och vi minskar ledtiderna.” berättar Mehdi.

XperDi har kunder inom tillverkningsindustrin och de ska snabbt kunna producera 3D-modeller för diverse analys, produktionsunderlag som visuella material. Idag är det inte ovanligt att en 2D-modell produceras först och när konceptet är accepterat att det sedan byggs om till en 3D modell. Problemet är dock att under den tiden som 3D modellen utvecklas, förändras och justeras 2D modellen. Det skapar ett arbetssätt som tar lång tid och som inte är särskilt effektiv. Med hjälp av XperDis lösning är det möjligt att producera 3D-modeller direkt från starten. ”Det som tog dagar förut tar nu bara timmar med vår produkt”, säger Mehdi Tarkian.

De kontakterna vi fick via Venture Arena har gått in som rådgivare och har båda stor kompetens inom vår bransch.

Mehdi Tarkian, VD på XperDi

Matchningen på Venture Arena ledde till att XperDi idag har två rådgivare engagerade i bolaget. ”De kontakterna vi fick via Venture Arena har gått in som rådgivare och har båda stor kompetens inom vår bransch, just nu kan de även gå in och göra operativa delar vilket är en stor fördel för oss. Målet är att de ska gå in i en framtida styrelse och det blir aktuellt först efter nästa sommar”, berättar Mehdi.