Lingonkollektivet ska få skolan att prata mens

Lingonkollektivet sätter mens i centrum för skolans samtal om jämställdhet och rätten till sin egen kropp, oavsett om du är hen, hon eller han. Lingonkollektivet drivs som en ideell förening av två studenter från KSM – Kultur, Samhälle och Mediegestaltning.

För lite drygt ett år sedan föddes idéen till Det är ju bara menskligt. Under våren 2016 gick Victoria Manfred och Anna Samuelsson en kurs inom kandidatprogrammet KSM, Kultur, samhälle och mediegestaltning. I kursen ingick ett mindre projektarbete på temat globalisering. Något de direkt såg som universellt och globalt övergripande var mens. Överallt på jorden menstruerar människor, men överallt är den också dold och fylld med sociala och kulturella värderingar och föreställningar, skam och skuld. Men mens är en förutsättning för allt mänskligt liv och därför angår den egentligen precis alla.

Anna och Victoria från Lingonkollektivet

Mensdagen 2016

Projektet som genomfördes fick namnet Mensdagen 2016 och inföll i samband med internationella mensdagen den 28 maj. Målgruppen blev högstadieelever då Victoria och Anna upptäckte att Skolverkets stödmaterial för sex och samlevnad för grundskolans senare år inte nämnde mens en enda gång. Genom olika kreativa, lekfulla och deltagande metoder pratade de om mens med eleverna och synliggjorde diskussionen. De hade filmvisningar, quiz och mensskyddsexperiment. Dagen blev mycket uppskattad av både elever och lärare. Dagen besöktes av 120 elever.

Det är ju bara menskligt

I samband med den Mensdagen bildades den ideella föreningen Lingonkollektivet, vars huvudfokus självfallet är mens. Lingonkollektivets metod är att använda kreativitet för att sudda ut tabun. Det här sker på en rad olika sätt men Anna och Victoria har fokuserat på Det är ju bara menskligt. Det är ju bara menskligt är ett utbildningsprojekt som vänder sig till elever och lärare i årskurs 7-8. Syftet är att skapa en tryggare miljö för menstruerande, tryggare sexualupplysning för lärare och bättre menskunskap hos alla. Lingonkollektivet gör detta genom en vandrande utställning och en värderingsbaserad workshop med fokus på fysiologi, sociala och kulturella värderingar och förutsättningar. Projektet kommer att resa runt på skolor i Norrköping och Östergötland under 2,5 år. Under tiden kommer kreativa metoder testas, utvärderas och utvecklas i samråd med elever, lärare och forskare från LiU. Därefter ska Lingonkollektivet ta fram ett hållbart metodmaterial om mens.

LiU Impact Factory

Under hösten 2016 antogs tio drivna studenter från Linköpings universitet till LiU Impact Factory. Under året har de arbetat hårt och levererat resultat långt över förväntan – deras inverkan på samhällsutvecklingen är redan synlig.

Lingonkollektivet var ett av fem team som deltog i LiU Impact Factory 2016/2017.

Läs mer
TheGlobalGoals_Logo_and_Icons