Less is more för flera människor tack vare sockerkollen

Less is more för flera människor tack vare sockerkollen

Idag lever ungefär 370 000 svenskar med någon form av diabetes och man tror att ungefär lika många personer är drabbade utan att veta om det. Den största andelen har diabetes typ 2, en sjukdomsdiagnos som i huvudsak kan kopplas till vårt levnadssätt och kosthållningen. Omkring femton procent har diabetes typ 1, en autoimmun variant av diabetes som kräver att insulin tillförs dagligen livet ut. Det är inte bara i Sverige som sjukdomen har fått fäste utan ungefär 370 miljoner människor världen över beräknas ha diabetes.

Konsekvenserna av diabetes kan leda till andra allvarliga följdsjukdomar som synnedsättningar, njursvikt och stroke. I tidiga skeden kan typ 2-diabetes behandlas med hjälp av kostrestriktioner och motion. Sockerkollen har därför utvecklat ett enkelt verktyg, som kan hjälpa människor att på ett smidigt sätt få kunskap om hur mycket socker de får i sig genom kosten. Sockerkollen kan jämföra och tydliggöra sockernivåer i produkter innan och under inköp i butik. Det skapar insikt och synliggör rätt produkter för dig som konsument, så att du kan göra bättre val. Samtidigt får du rekommendationer för att du ska lyckas minska sockerkonsumtionen av framför allt tillsatt socker. Kombinationen rekommendation och minskad sockerkonsumtion ger stabilare blodsocker och jämnare insulinnivåer, alltså en långsiktig lösning för välmående och livskvalité.

Vi kommer satsa på att växa smart och etablera oss på marknaden

Patrik Berggren

”Idén och projektet startade vid Linköpings Universitet och har utvecklats till en intressant produkt som kan vända den negativa trenden och lösa en stor framtidsproblematik”, förklarar Patrik Berggren som matchades in via Venture Arena under våren 2015. Patrik har sin bakgrund inom projektledning och som produktchef inom affärsutveckling och tror att det finns mycket att lära av startups.

”Vi kommer satsa på att växa smart och etablera oss på marknaden. Vi har en bra produkt som har fått bra feedback från våra samarbetspartners och de 25 personer som just nu är med som betatestare i projektet. Då intresset hela tiden ökar kommer vi också att öka antalet betatestare till ett hundratal. Sockerkollen är framtiden inom digitalhälsa och den går även att vidareutveckla så att det kan komma till nytta för andra målgrupper än diabetiker, som till exempel allergikoll eller liknande.”, säger Patrik.