Alla ska ha möjlighet att lära sig entreprenörskap

Alla ska ha möjlighet att lära sig entreprenörskap

Marcus Nygren läser till civilingenjör i medieteknik vid Linköpings universitet och genomför under våren sitt exjobb i Ugandas huvudstad Kampala. Han kom tidigt i kontakt med LiU Innovation och har under studierna testat många idéer med hjälp av stöttning från innovationsrådgivarna vid LiU Innovation. Han titulerar sig social entreprenör med särskild förkärlek för kombinationen media, entreprenörskap och människor.

– Jag har en dröm om att alla ska ges möjligheten att lära sig entreprenörskap

Marcus Nygren

Sverige har en lång tradition av entreprenörskap och många välkända internationella entreprenörer. Här finns ett välutvecklat stödsystem för att bygga en stark kultur kring entreprenörskap i tidig ålder. UngDrive är ett koncept i stödsystemet som visat sig fungera väl i Sverige. 2012 sommarjobbade Marcus som UngDrive coach. Genom att utbilda ungdomar i företagande och entreprenörskap stöttade han dem att hitta och utveckla sin egen drivkraft i syfte att bygga ett eget sommarlovsföretag och tjäna pengar på idén.

Young Drive

Iliana Björling tog det svenska konceptet UngDrive vidare och utvecklade den internationella versionen, YoungDrive. Ett entreprenörskapsprogram för ungdomar i utvecklingsländer, vilket växer och utvecklas snabbt med unga drivna entreprenörer.

– När jag skulle bestämma inriktning på mitt ex-jobb tog jag kontakt med Iliana för att prata om hur jag kunde bidra i YoungDrive, berättar Marcus.

I dialog med Iliana konkretiserades Marcus exjobb. Hans avsikt är att ta fram en coach-tränings-app till entreprenörskapsutbildningen YoungDrive. Exjobbet går ut på att ta fram en Minimum Viable Product (MVP), som han sedan vidareutvecklar hemma i Sverige till hösten.

Just nu hjälper YoungDrive 12 000 ungdomar att starta och driva egna företag i Uganda. I skrivande stund har Marcus varit på plats i Uganda en dryg månad. Han har träffat både programcoacher och ungdomar som går utbildningen.

Genom intervjuer, observationer och apptester ser Marcus om appen hjälper coachen Betty att ha 100% korrekt information och känna sig självsäker inför hennes kommande ungdomssession.

Skräddarsydd utveckling

Innan Marcus åkte ner till Uganda fick han VFT-medel (verifiering för tillväxt) från LiU Innovation för att verifiera idén.

– Det är inte lätt att som europé åka ner för att ”lära ut”. Vi hamnar lätt i en knivig sits där väst med god vilja vill hjälpa utvecklingsländer, men ändå med redskap som är ojämnställda, menar Peter Gahnström, innovationsrådgivare LiU Innovation. Marcus har fått medel för att skaffa sig verktyg för att verifiera sin idé på bästa möjliga sätt på plats. Servicedesignbyrån Expedition Mondeal, som är inriktade på social innovation, hjälper Marcus med Service Design. Utvecklingen blir härmed skräddarsydd utan chansningar.

Marcus insåg snabbt nere på plats i Uganda att de coacher som leder den fysiska utbildningen har nytta av mer stöttning. Appen blir här ett bra hjälpmedel i deras utbildning.

­ Vi genomför just nu designworkshops med coacherna för att ta reda på hur de upplever utbildningen och vad de behöver stöttning med, berättar Marcus.

Nytt mindset

En oundviklig fråga är hur de allra fattigaste ungdomarna i Uganda, de som går utbildningen, lyckas bygga upp någonting på ingenting?

– Det unika med Young Drive är att utbildningen fokuserar på hur du kan starta ett företag från ingenting. Det handlar om att visa ungdomarna ett nytt mindset. Avsaknad av kapital behöver inte stoppa dig från att drömma stort och börja smått, avslutar Marcus.