Företagsamhet viktigt för LiU

/, Näringsliv och samverkan, Student/Företagsamhet viktigt för LiU

Företagsamhet viktigt för LiU

Företagsamhet viktigt för LiU

Det är i årets sista nummer av LiU Magasin som rektor Helen Dannetun under rubriken ”Det är viktigt att vara företagsam” passar på att hylla universitetets företagsamma medarbetare. Hon menar att det inte bara är så att studenterna ligger i topp när det gäller att snabbt få jobb efter examen, eftersom de är utbildade i att vara kompetenta, reflekterande och kreativa. De är också företagsamma, både i meningen entreprenöriella men också genom att vara energiska och driftiga. Och alla arbetsplatser behöver företagsamma medarbetare.

Helen Dannetun vidgar ”företagsamheten” till en anda som gäller hela LiU:
”I ambitionen att själva ha företagsamma medarbetare som känner stimulans och vilja till ständig utveckling uppmuntrar vi gärna till rörlighet bland våra forskare. Vi tror att forskare som rör sig mellan akademi och arbetsliv får nya insikter och idéer som totalt sett gagnar såväl individen som arbetslivet och samhällsnyttan.

För att bli företagsam underlättar det om man under sin utbildning får möjlighet att i olika former komma i kontakt med näringslivet. Genom de strategiska samverkansavtal, med Saab, VTI, Tekniska verken och ABB, som vi tecknat under året har chanserna att få nyttiga erfarenheter – genom ex-jobb och olika typer av praktik – ökat betydligt. Och som ABB:s vd Johan Södergren påpekat så behöver industrin inte enbart rekrytera tekniker. Det visar även det tvärdisciplinära entreprenörskapsprojektet Demola, som vi var det första universitetet i Sverige att introducera. Det är ett projekt som alla våra studenter som läst 75 högskolepoäng eller mer kan söka till. Det har på kort tid varit så framgångsrikt att det till och med fått positiv uppmärksamhet från Världsbanken.

Många av de framstående företag som finns i regionen, och som är beredda att ge plats åt våra duktiga studenter efter genomförd examen, har startats av LiU-studenter och LiU-forskare. Historiskt sett finns det flest avknoppningar från olika tekniska program, men i dag har många framgångsrika företag sitt ursprung i biologi, psykologi, vård och omsorg. Företag på miljösidan och inom andra delar av de gröna näringarna är på frammarsch. Det beror bland annat på att de entreprenörskapsprogram som hos oss startade redan på 1990-talet nu har ett breddat fokus.”