Rätt kompetens ökar chansen till investeringar

/, Om oss/Rätt kompetens ökar chansen till investeringar

Rätt kompetens ökar chansen till investeringar

Rätt kompetens ökar chansen till investeringar

 

Fler investeringar
Under åren fram till nu har fem investeringar gjorts. I framtiden ska det emellertid bli betydligt högre aktivitet med fler investeringar och ett mer anpassat stöd till bolagen.

– Det handlar om att vara mer flexibel. Vi har lärt oss under åren att ett standarderbjudande inte passar alla. Vi är oftast den allra första investeraren i bolaget och då måste vi till exempel anpassa vårt stöd så att det inte försvårar för kommande investerare. Det kan handla om att titta på avkastningskraven och att göra kontinuerliga marknadsvärderingar.
I en tid då nystartade bolag jagar kapital på helt nya sätt som crowd funding och innovationssystemet byggts ut med en palett av olika statsfinansierade insatser har LiU Invest försökt hitta sin position som den allra första investeraren.

– Vi ser oss inte som en stödverksamhet. Det finns det andra som är, som till exempel InnovationskontorEtt. Vi är inte heller renodlade riskkapitalister som har som mål att göra högsta möjliga vinst på sin satsning. Det vi tittar på är idén, teamet och möjligheten att kunna bygga upp ett bolag.

– Idén kan vara bra, men saknas det erfarenhet av eller förståelse för entreprenörskap så minskar chanserna för en lyckad väg till kommersialisering. I själva verket ser vi hellre ett bra team med en mindre tydlig idé än en bra idé utan ett engagerat och kunnigt team.

– LiU Holding arrangerar ju Venture Arena vilket är ett utmärkt tillfälle att matcha en bra idé med ett bra team. Amra och Schemagi är två exempel på bolag som fått in den kompetens de behövt den vägen. Forskare som inser värdet och behovet av kompletterande kompetens har mycket större möjlighet att skaffa det kapital som krävs för att utveckla bolaget.

Lyckat samarbete
Ett bolag som Erik Träff tar fram som ett bra exempel på hur LiU Invest jobbar med investering, stöd och slutligen exit är AMRA. Och Magnus Borga som är en av grundarna i AMRA håller med.

– Investeringen som LiU Holding gjorde i AMRA var mycket betydelsefull i det initiala skedet och gjorde det möjligt för oss att utveckla idéerna till en nivå som var intressant för VentureCapitalbolag. Likaså var det mycket betydelsefullt att LiU Holding valde att släppa taget när AMRA nått den nivån, eftersom en ren ägarstruktur är mycket viktig för riskkapitalbolag. Således var tajmingen för LiU Holdings investering i AMRA perfekt i båda ändarna för bolagets utveckling.

Fem års engagemang
LiU Invests finvesteringar ligger vanligtvis på upp till 250 000 kronor vilket kan dubblas genom följdinvesteringar. Det handlar om ett aktivt ägarskap och förutsättningen för investeringen är alltid att grundarna i företaget, anställda eller styrelsemedlemmar också investerar pengar eller deltar i nyemissioner. I normalfallet finns LiU Invest med i tre till fem år innan det är dags för en avveckling av ägarskapet.

– Sedan kan vi konstatera att behoven naturligtvis ser mycket olika ut från bolag till bolag. Studentbolagen har till exempel inte samma behov av pengar, men väl av helt andra stödjande insatser.

Men är det inte svårt att kunna göra en korrekt bedömning av en till exempel forskares idé och om det kan bli ett framgångsrikt bolag av den?

– Jo, men det har hänt en hel del med innovationssystemet som vi har runt LiU. Vi har till exempel arbetat fram en betydligt effektivare uppföljning vilket innebär att när ett bolag kommer till oss och vill diskutera en investering har vi oftast redan följt projektet en tid eftersom vi har god kontakt med InnovationskontorEtt och deras affärsutvecklare. Det gör att vi kan ta ett snabbare och klokare beslut.