Globala målen hjälper dig att lyfta din idé

//Globala målen hjälper dig att lyfta din idé

Globala målen hjälper dig att lyfta din idé

Globala målen hjälper dig att lyfta din idé

Vid Linköpings universitet föds många bra idéer. Tyvärr är det många studenter som inte vågar satsa på sina egna idéer då de inte ser sig själva som entreprenörer. På LiU Innovation, som är Linköpings universitets innovationskontor, har vi lång erfarenhet av att stötta studenternas idéutveckling. Vi vet därför att denna inställning leder till att lösningar, som kan leda till förbättring, aldrig förverkligas. Vi vill få fler att våga satsa.

Syfte

Vi ville genom kampanjen få studenterna att känna mod, självförtroende och inspiration och att de skulle tänka att de kan, och vill göra skillnad. Målet var att få fler studenter att ta kontakt med LiU Innovation för att utveckla sina idéer. I idéutvecklingsprocessen arbetar vi aktivt med FN:s globala hållbarhetsmål och vill stötta sociala innovationer. Därför ville vi att de Globala målen skulle vara en del av kampanjen för att ge oss möjlighet att prata om hur studenterna vid LiU kan förändra världen.

Genomförande

För att slå igenom det brus som omger studenterna vid LiU valde vi att genomföra en gerillakampanj. Innan själva kampanjdagen laddade vi upp med att lägga upp Facebook-inlägg som hintade om vad som skulle ske. Dagen innan kampanjen lyste en projektion upp marken på platsen där kampanjen skulle genomföras, som ställde frågan ”Vågar du?”.

Den 16 november 2017 var det dags. Studenterna möttes av flera innovationsrådgivare och budskapet ”Lyft din idétillsammans med oss”. På plats fanns även en lyftkran, redo att lyfta studenterna 30 meter upp i luften, hängandes i en sele. På marken låg en vepa vars budskap gick att tyda först när en var ett par meter upp i luften. På den stod det ”Din idé kan göra skillnad” på en världskarta.

Lyftkranen blev en indragare. Den fångade studenternas intresse och gjorde att de kom fram och pratade med oss. Då fick vi chansen att prata med dem om social innovation, idéutveckling och de Globala målen. Vi hade fyra plaströr som representerade hopslagna grupper av hållbarhetsmålen. I dessa rör kunde studenterna lägga en boll för att rösta och visa att det är just något av dessa mål som de helst ville arbeta med. Genom att slå ihop fler mål fick studenterna tänka till, och många landade i slutsatsen att det inte går att lösa det ena ifall vi inte löser det andra. Komplexiteten med de Globala målen gick alltså fram, samtidigt som vi kunde prata om målen på ett väldigt avslappnat sätt.

Kampanjen uppmärksammades i Lithanian, en tidning som går ut till LinTek:s kårmedlemmar. Läs mer här. 

  • LiU Innovation lyfter studenter med lyftkran
  • LiU Innovation lyfter studenter med lyftkran
  • LiU Innovation pratar om Globala målen
  • LiU Innovation lyfter studenter med lyftkran
  • LiU Innovation pratar om Globala målen
  • LiU Innovation pratar om Globala målen
  • LiU Innovation pratar om Globala målen
  • LiU Innovation lyfter studenter med lyftkran
  • LiU Innovation lyfter studenter med lyftkran

Resultat

På tre timmar hann vi lyfta 56 studenter, vi samlade in kontaktuppgifter från 150 studenter som ville har mer kontakt samt att vi uppskattar att vi pratade med minst 300 studenter. Dessutom syntes vi väl och det var många fler än de vi hann pratade med som såg oss.

Eftersom vår målgrupp är utspridd över flera campus i olika städer arbetade vi även aktivt med spridning på sociala medier, främst Facebook och Instagram. Samtliga inlägg på Facebook resulterade i totalt 63 956 unika visningar där antigen LiU Innovation eller Linköpings universitet stod som avsändare. Under genomförandet live-sände vi på Facebook och nådde via dessa sändningar ca 11 400 unika användare.


Kampanjen är framtagen i samarbete med Gerillabyrån.