Vem vill du nominera till Årets Entreprenöriella Lärare 2017?

//Vem vill du nominera till Årets Entreprenöriella Lärare 2017?

Vem vill du nominera till Årets Entreprenöriella Lärare 2017?

Vem vill du nominera till Årets Entreprenöriella Lärare 2017?

Varje år föds fantastiska idéer hos LiU:s forskare, anställda och studenter. LiU Innovation premierar varje år en lärare eller forskare vid Linköpings universitet som utmärkt sig genom:

  • en framstående egen entreprenörsgärning
  • att vara ett föredöme för och uppmuntra andra forskare och studenter avseende entreprenörskap
  • att bidra till att skapa en entreprenöriell kultur vid LiU

Priset delas ut under LiU:s Chefsdag den 21 november. Förutom äran tilldelas vinnaren 20 000 kronor för lämplig kompetensutveckling inom entreprenörskap.

Nominera

Vem som helst kan nominera en kandidat till priset. En nominering skall åtföljas av en motivering om högst 50 ord som tydliggör hur kandidaten uppfyller ett eller flera av de tre kriterierna. Sista dag för nominering 1 november.

Maila din nominering till arne.jacobsson@liu.se.

Om urvalet

LiU Innovation utser varje år en beslutskommitté med tre deltagare, två externa och en från LiU, samt en icke-röstberättigad ordförande. Beslutskommittén väljer pristagare i första hand genom konsensus, i andra hand genom omröstning och i tredje hand vid lika röstetal genom lottning mellan kandidater med lika röstetal skilt från noll. Om fler än 8 nomineringar inkommit har LiU Innovation möjlighet att göra ett urval av 8 kandidater som överlämnas till beslutskommittén. LiU Innovation kan också vid behov komplettera motiveringen för kandidaterna.

Tidigare pristagare

2016 Magnus Klofsten och Lotta Norrman

2015 Peter Påhlsson

2014 Kristin Alfredsson Ågren, Elin Ekbladh, Jane Holstein och Anette Kjellberg

2013 Ulf Helmersson

2012 Fredrik Gustafsson