Sommarmatchen får forskningsidéer att flyga

//Sommarmatchen får forskningsidéer att flyga

Sommarmatchen får forskningsidéer att flyga

Sommarmatchen får forskningsidéer att flyga

Sex veckors koncentrerat arbete ger forskningsidéer nya möjligheter

Under sex sommarveckor bemannar LiU Innovation forskningsprojekt med drivna och engagerade studenter. Årets Sommarmatch attraherade 128 sökanden, varav 41% kvinnor.  Av dessa antogs 15 studenter till 14 projekt. 13 september var det avslutningsmiddag för årets Sommarmatch.

LiU Innovation driver projektet Sommarmatchen, där studenter och forskare tillsammans nyttiggör kunskap från LiU. Sommarmatchen har växt kontinuerligt över tid och kommit att bli en framgångshistoria.

– Sex veckors koncentrerat arbete ger forskningsidéer nya möjligheter och skapar nytta i så många led, menar Karin Ackerholm, innovationsrådgivare LiU Innovation och projektledare för Sommarmatchen. Inte minst är den personliga utvecklingen för både studenter och deltagare värd att nämna.

LiU Innovation har till och med sett matcher som lett till i bolagsstart.  Årets resultat är nu levererade och forskarna är mycket nöjda. Anders Carlsson, koordinator vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, har fått hjälp av Samuel Wingstedt, student på civilingenjörsprogrammet Energi – Miljö – Management.

– Kunskapen om idéns förutsättningar har ökat mycket av Sommarmatch-insatsen. Nu vill jag matcha in någon som vill driva utvecklingen mot en hållbar affär” säger Anders Carlsson,

Johanna Ledin, student på kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, har jobbat åt Karin Forslund Frykedal och Michael Rosander med projektet ”Trygg med första barnet” där fokus är att ge nyblivna föräldrar stöd i föräldrarollen med en tjänst som hjälper föräldrar och gruppledare i föräldragrupper på BVC.

– Genom Sommarmatchen får man riktiga utmaningar i en utvecklande miljö som kompletterar utbildningen på ett bra sätt. Jag fick bättre koll på vad som krävs för att en idé ska få verklig och hållbar effekt, menar Johanna Ledin.

Läs mer om Sommarmatchen