Boosta jämställdheten med innovation

//Boosta jämställdheten med innovation

Boosta jämställdheten med innovation

Boosta jämställdheten med innovation

Internationella kvinnodagen är här – boosta din innovationskraft med ett gäng goda exempel på idéer som kan göra skillnad på riktigt och bidra till ett påhittigare och mer jämställt samhälle.

Innovation handlar om att hitta nya sätt att göra saker, att förändra och förbättra. Men ordet dras med många förutfattade meningar. Till och med i Sveriges nationella innovationsstrategi beskrivs hur föreställningar om att innovatörer alltid är män står i vägen för individer och idéer som inte passar in i normen. Ett sätt att bryta trista stereotyper är att ha koll på alternativ och förebilder. Här kommer därför en lista på fem innovationer som i sig kan leda till ökad jämställdhet.

 

Woman Interrupted

Hört talas om Manterruption? När Hillary Clinton gång på gång blev avbruten av Donald Trump under presidentvalsdebatter uppmärksammades fenomenet på bred front. Enligt innovatörerna bakom Woman Interrupted är det bara ett av många exempel på när män tar över kvinnors talutrymme. För att råda bot på det har de utvecklat en app som räknar antalet gånger en kvinnoröst blir avbruten av en mansröst. Eller som de själva uttrycker det: ”After the right of speech, we want the right of full speech”. Läs mer om Woman Interrupted.

 

 

Förskola

Under industrialiseringen behövde barn vars föräldrar jobbade någonstans att vara. Människor av olika bakgrund engagerade sig tillsammans för att lösa problemet. Trots att vi i dag ser förskolor som en självklar del av samhället, är just det organiserade sättet att se efter barn i grupp en innovation – en viktig sådan. Förskolor har varit en central del i att ge kvinnor möjlighet att ta sig ut på arbetsmarknaden och därmed bidragit till jämställdhet.

Androstolen

Att gynekologi delvis har en mörk historia som dragits med fördomar om kvinnors kroppar är något teamet bakom Androstolen vill belysa. Androstolen är en konceptuell produkt framtagen för bland annat prostataundersökningar på män. Den är designad utifrån kvinnors ofta negativa upplevelser av gynstolar och pekar på vad som kan gå snett när målgruppen inte är med i idéutvecklingen. Androstolen blir ett intressant tankeexpriment som kan lyfta diskussioner om jämställdhet. Läs mer om Androstolen här.

Androstolen från Hälsoteknikcentrum, Halmstad Högskola.

 

Gendertimer

I Global Media Monitoring Projects undersökning från 2015 visade det sig att 76 % av alla som kommer till tals i internationell media är män. Statistisk av den typen tillsammans med en lyckad kickstarterkampanj var början på Gendertimer, en app som räknar talartid i bland annat media. Undersökningar visar att när män pratar mer än kvinnor, upplever både män och kvinnor talarutrymmet som jämställt. Gendertimer hjälper till att förändra den föreställningen. Läs mer om Gendertimer här.

Natural Cycles

P-pillrets genomslag innebar en stor utökad frihet för kvinnor som hade heterorelationer och som nu kunde ta egna beslut kring sin fertilitet. Men p-piller fungerar inte för alla. Natural Cycles har utvecklat en hormonfri lösning som ger menstruerande kontroll över vad som händer i kroppen och var i menscykeln en befinner sig. Läs mer om Natural Cycles här.

Natural Cycles

Vill du veta mer?

Kolla in Den Nationella Innovationsstrategin

Läs om normkritik innovation

Kontakta Erika Pohjanen, innovationsrådgivare LiU Innovation: erika.pohjanen@liu.se