VD för företagsinkubatorn LEAD slutar

Efter nio år lämnar Christian Berger sin roll som vd för LEAD, en av Sveriges bästa företagsinkubatorer. Christian kvarstår i sin nuvarande roll fram till mitten av september då han börjar som affärsområdesansvarig för Kvadrat AB, ett konsultbolag inom IT, teknik och management. Christian tillträdde som vd för LEAD 2007 och har spelat en viktig roll i arbetet med att utveckla såväl LEADs verksamhet som branschen i stort.

”Det har varit nio fantastiska år på LEAD. Med kompetenta medarbetare, drivna entreprenörer och framgångsrika bolag samt riktigt spännande arbetsuppgifter har jag verkligen haft ett drömjobb. Men nu är det dags att gå vidare”, säger Christian Berger, vd LEAD.

Christian har med lång och gedigen erfarenhet av inkubatorbranschen lett LEADs verksamhet sedan de två fristående företagsinkubatorerna i Norrköping och Linköping slogs samman.

”Redan vid sammanslagningen lades en långsiktig och ambitiös målbild. Resultaten har år efter år kommit i form av framgångsrika och växande bolag som satt såväl Norrköping och Linköping, som regionen och Sverige på kartan när det kommer till tech start-ups. Vi tackar Christian för allt han åstadkommit och önskar honom all framgång i kommande utmaningar”, sägerJohan Lilliecreutz, styrelseordförande LEAD samt koncernchef LiU Holding AB.

Sedan starten har LEAD arbetat med ett hundratal start-ups och entreprenörer. Här finns verktygen för att skapa framgångsrika bolag. LEAD kommer att utvecklas vidare och fortsätta vara en tongivande aktör i det regionala innovationssystemet. Processen att hitta en efterträdare som vd för LEAD har påbörjats.