Visual Sweden får finansiering från Vinnova

Visual Sweden, satsningen som ska etablera Östergötland som en nationellt och internationellt erkänd forsknings- och innovationsnod inom visualisering och bildanalys får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt. Målet är att de inom tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

– Syftet är att skapa ledande tillväxtmiljöer som kan locka till sig investeringar och skapa nya exportmöjligheter inom områden där regionerna ligger i framkant. Erfarenheten visar att den här typen av initiativ kan bli väldigt framgångsrika, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Tre nya initiativ, där Visual Sweden är ett, får finansiering av Vinnova under tio år. Den beslutade första etappen för 2016-2019 innebär cirka 20 miljoner kronor för respektive innovationsmiljö. De regionala aktörerna förväntas skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.


Visual Sweden

Läs Vinnovas pressmeddelande