Din idéresa börjar hos oss

På LiU Innovation ser vi idéutvecklingsprocessen som en resa.
Destinationen väljer du, vi hjälper dig på vägen med stöttning från tidig idé till färdig produkt eller tjänst. Stödet är kostnadsfritt för dig vid LiU.

En idé får sitt värde först när
den lämnar huvudet

Gör verklighet av din idé. Vi hjälper dig att komma igång.

Läs mer

Vässa din idé

En idé blir användbar när den är tydlig.

Läs mer

Testa din idé

En idé måste vara efterfrågad för att ha en marknad.

Läs mer

Skydda din idé

En idé förblir unik med rätt skydd.

Läs mer

Gör affär av din idé

En idé blir verklig när den kommer till användning.

Läs mer