2016-01-11

Nytt studentkonsultbolag vill ta tillvara på studenternas kompetens

Det nystartade bolaget Unitalent AB vill vara länken mellan studenterna vid LiU och näringslivet i Östergötland genom att förpacka studenternas kompetens i tidsbestämda ko...

Läs mer

2015-12-22

LiU Innovation beviljas medel för ökad stöttning till fler snabbväxande SME inom Life Science

Det finns en stor outnyttjad potential för att skapa fler snabbväxande SME inom Life Science. LiU Innovation har beviljats medel för att delta i Regionalfondsprojektet 3i....

Läs mer

2015-12-01

20- och 40-åringar firar med ständig förnyelse

Rektor Helen Dannetun kommenterar i sin senaste ledare LiU Innovations namnbyte som ett gott exempel på intern förnyelse....

Läs mer

2015-11-26

Årets entreprenöriella lärare 2015 stärker den entreprenöriella kulturen vid Medicinska fakulteten

LiU Innovations pris till årets entreprenöriella lärare 2015 tilldelas Peter Påhlsson från Institutionen för klinisk och experimentell medicin, specifikt Avdelningen för C...

Läs mer

2015-11-11

2 av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer kommer från LiU

Sankara Pillay, MIMSI/Li-on Batteries, och Fredrik Viksten, CBot, är två av pristagarna när Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utsågs. Båda har en stark koppling ti...

Läs mer