Vi vill vara  en bro mellan näringsliv, samhälle och universitet.  Vi hjälper dig att hitta rätt ingångar, bra kontakter  och goda samarbeten med studenter och forskare, utefter dina egna behov och önskemål.

Har du en uppgift som inte blivit utförd eller ett problem som behöver lösas? Har du bra idéer som blivit liggande därför att de inte tillhör kärnverksamheten? Behöver du  rekrytera nya medarbetare eller vill du bara att någon ska titta på din verksamhet och komma med förslag till utveckling och förändring ? Vi hjälper dig att hitta kompetens bland universitetets studenter och forskare.

Vi jobbar dagligen med kunskapsöverföring mellan arbetsliv och akademi, som bidrar till tillväxt och utveckling och är till nytta för båda parter.
Vad kan vi göra för dig? Kontakta oss idag och börja utveckla din verksamhet med oss!

Kontakta oss

Profile Photo

Göran Tevell

Samverkansutvecklare
Telefon: 013-281822
E-post: goran.tevell[at]liu.se
Profile Photo

Kristina Lyngenberg

Samverkansutvecklare
Telefon: 011-363425
E-post: kristina.lyngenberg[at]liu.se
Profile Photo

Maria Swartz

Samverkansutvecklare
Telefon: 013-288993
E-post: maria.swartz[at]liu.se
Profile Photo

Pär Westrin

Samverkansutvecklare
Telefon: 013-288939
E-post: par.westrin[at]liu.se
Profile Photo

Anna Maria Lönn Wahlqvist

Samverkansutvecklare
Telefon: 013-284682
E-post: anna.maria.wahlqvist[at]liu.se
Profile Photo

Susanne Pettersson

Samverkansutvecklare
Telefon: 013-282448
E-post: susanne.pettersson[at]liu.se
Profile Photo

Marina Keteli

Samverkansutvecklare
Telefon: 013-282477
E-post: marina.keteli[at]liu.se