Nyheter

Nyhet

Visual Sweden får finansiering från Vinnova

Visual Sweden, satsningen som ska etablera Östergötland som en nationellt och internationellt erkänd forsknings- och innovationsnod inom visualisering och bildanalys får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt. Målet är att de inom tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.
Case

Less is more för flera människor tack vare sockerkollen

Idag lever ungefär 370 000 svenskar med någon form av diabetes och man tror att ungefär lika många personer är drabbade utan att veta om det. Den största andelen har diabetes typ 2, en sjukdomsdiagnos som i huvudsak kan kopplas till vårt levnadssätt och kosthållningen. Omkring femton procent har diabetes typ 1, en autoimmun variant av diabetes som kräver att insulin tillförs dagligen livet ut. Det är inte bara i Sverige som sjukdomen har fått fäste utan ungefär 370 miljoner människor världen över beräknas ha diabetes.
Case

Studenter ökar trovärdigheten i energibesparingsprojekt

Linköpings universitet har en lång tradition av att samverka med kommuner. Samarbetet sköts av LiU Relation som har uppdraget att stötta samverkansutveckling mellan näringsliv, samhälle och universitetet. Motala kommun har samverkansavtal ett med LiU, som innebär många möjligheter att ta del av kunskapen på universitetet.
Nyhet

Från Hageby till arbete i regeringen

Milischia Rezai, uppväxt i Hageby och nu politiskt sakkunnig åt Sveriges arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson gjorde starkt intryck i ett möte under tisdagen med 120 elever från Söderporten i Hageby. Föreläsningen arrangerades av LuMiNk, en mentorsverksamhet med målet att inspirera högstadieelever vid Söderporten, Hageby i Norrköping, till högre studier. Eleverna får stöttning av studenter från Linköpings universitet och träffas tillsammans en gång i veckan på restaurang Därmedpasta i Mirum galleria.
Alla nyheter

Kalender

Fast Forward – Patent

Teknikringen 10, Linköping
10 maj
17:15 - 18:00
Vill du lära dig mer om vilka rättigheter du har? Vill du lära dig mer om hur skyddar dina idéer?
Alla evenemang